Koiran Pentutesti

Suuntaa antava luonneanalyysi

Suomessa yleisemmin käytössä olevat pentutestit ovat Olof Walteringin, William E. Campbellin ja Opaskoirakoulun testit sekä näistä sovelletut tai yhdistetyt testit. Testit eroavat hieman toisistaan, sillä Walteringin testi keskittyy pennun koulutettavuuden ja kestävyyden testaamiseen, kun taas Campbellin testi lähinnä perusluonteen analysointiin. Suomessa on harvakseltaan koulutettuja sekä joitakin itseoppineita testaajia. Testaajan tulee osata tulkita koiran elekieltä ja käyttäytymistä, osata oikeissa tilanteissa joko rohkaista tai rauhoittaa pentua. Testistä ei ole haittaa pennulle ja se ei missään muodossa ole luonnetesti. Yleensä koko pentue testataan. Testi on aikanaan kehitetty lähinnä palveluskoiraroduille, mutta soveltuu kaikille roduille.

Testauksen tarkoitus

Testauksen tarkoitus on löytää pentueesta akanat jyvistä. Pentutesti on aina suuntaa antava ja on otettava huomioon, että pennun senhetkinen mielentila, ravitsemustila ja virkeysaste vaikuttavat kohtalaisesti myös testitulokseen. Taitava testaaja pystyy tulkitsemaan myös nämä asiat testatessaan pentua. Testausta ei tule ali- eikä yliarvostaa ja sen tehtävä on lähinnä mitata koiran sosiaalisuutta, dominanssia ja taisteluhalukkuutta. Edellä mainittuja ominaisuuksia voidaan vahvistaa koulutuksen yhteydessä, joten testi palvelee lähinnä harrastuskoiraihmistä joka on etsimässä itselleen sopivaa harrastuskaveria. Hermorakennetta ja kovuutta on vaikeampi tulkita pennusta, koska testissä ei voida pelästyttää pentua tulosta tuottavalla tavalla.

Pennun tulee olla noin seitsemän viikon ikäinen testaushetkellä. Sen tulee olla virkeä ja tasapainoisessa ravitsemustilassa, ei liian täynnä eikä nälkäinen. Pennun tulee olla terve ja sille ei saa järjestää samana päivänä kovin stressaavia kokemuksia. Testipaikan tulee olla täysin vieras pennulle, samoin testaajan. Parhaan tuloksen testaus antaa jos pentue voidaan testata jossakin muualla kuin kasvattajan luona. Testaaja käsittele pentuja rauhallisesti ja hellästi. Testi ei sisällä mitään kipua tuottavia osa-alueita ja testi ei vahingoita tai muuta pennun luonnetta. Testin jälkeen pennut saattavat olla hetken väsyneitä, mikä johtuu usein siitä, että pentu viedään yleensä testauspäivänä ensimmäistä kertaa pois pesäkodista. Testausalueen tulee olla mahdollisimman virikkeetän ja hiljainen. Yleisä tulee rajata hajuhäiriätä suojaavilla särmeillä testausalueen ulkopuolelle. Testi kestää 10-30 minuuttia pentua kohden ja tulokset merkataan yläs osa-alueittain. 

Testin sisältä

Campbellin testi koostuu viidestä eri osa-alueesta, joista kolme keskittyy sosiaaliseen käyttäytymiseen; mieltymys kanssakäymiseen eli luoksepäästäväisyyteen, kontaktihalukkuuteen sekä hallitsevaan sosiaaliseen pakotteeseen. Kaksi osa-aluetta keskittyy koiran dominanssin tulkintaan. Testiä voidaan täydentää noutamishalukkuustestillä, taisteluhalukkuustestillä sekä kivunsietotestauksella. Olof Walteringin testi sisältää lisäksi joitakin hermorakenteen testauksia sekä ruuanhankinta vietin voimakkuutta sekä pennun virkeystilan kestävyyttä. Testauksen avulla kasvattaja saa ns. varmistuskopion pentujen luonteesta. Hyvin taitava kasvattaja pystyy tulkitsemaan pentujen luonnetta niiden ollessa laumassa , mutta kun pentu on testattu, on kasvattajalla lisäksi tietoa, miten pentu käyttäytyy yksinään vieraassa ympäristässä ja vielä vieraan ihmisen kanssa. Uusi pennunomistaja taas saa viitteitä pennun luonteesta lähinnä, onko se sosiaalinen ja miten dominoiva se on. Lisäksi harrastajaa kiinnostaa koiran moottori, eli onko sillä halua käyttää hampaitaan ja lihaksia. Hyvin usein pentuehierarkian dominoivimmalta näyttävä pentu ei olekaan testissä dominoiva. Pentueen hierarkia järjestys ei siis pääse vaikuttamaan testaushetkellä pentuun, koska se on testissä yksin ilman oman laumansa jäseniä. Pennun sosiaalisuus, dominanssi ja taisteluhalukkuus ovat pennun perimässä ja ilmiasussa, siksi testi on suuntaa-antava juuri harrastuskoiraa etsivälle. Näitä osa-alueita taitava harrastaja pystyy vahvistamaan ja kitkemään pois tarpeen mukaan.

Aikuisen koiran luonnetestin ja pentutestituloksien yhtäpitävyydestä ei ole olemassa faktatietoa, koska pentutestaus on lähinnä harrastajien varassa ja sitä on harrastettu Suomessa vasta toista vuosikymmentä. Luonnetestaus on virallinen testi, mikä tehdään yli 24 kuukauden ikäiselle koiralle ja testistä omistaja saa aina pöytäkirjan. Suomen Palveluskoiraliitto ja Suomen Kennelliitto rekisteröi tulokset tietokantaansa.

Kirjoittanut: Tuija heikkilä


Lisätietoa mm:
Campbellin testistä http://www.seefido.com/html/the_campbell_test.htm
Koiranomi Janita Leinosen sivulta http://www.koiranomi.com/pentutesti.htm


Copyright Delivet Oy | McAfee SiteAdvisor site report