Täältä saat edulliset tuotteet pennullesi!

Eläinlääkärin ohjeita koiranpennun ostajalle

Koiranpennun ostaminen on verrattavissa esimerkiksi käytetyn auton ostamiseen, siinä voi joko onnistua tai sitten epäonnistua surkeasti. Koiranpennun kasvattaja on osaltaan vastuussa siitä minkälaiset perintätekijät pentu on saanut ja kuinka sairaasta tai terveestä sukulinjasta pentu on lähtöisin. Genetiikka ei kuitenkaan ole kovin yksioikoista, jotkut sairaudet saattavat ilmetä pennussa jopa useiden sukupolvien takaa. On kuitenkin selvää, että sairaista vanhemmista polveutuu mitä todennäkäisemmin sairas jälkeläinen. Ellei kasvattajalla ole tervettä jalostusaineistoa käytettävissään, niin hänen on teetettävä pentuja sairailla tai mahdollista perinnällistä sairautta perintätekijöissään kantavilla vanhemmilla. Rotujärjestäjen jalostustoimikunnat ja kennelliiton jalostusneuvonta pyrkivät omalta osaltaan valvomaan koiranjalostusta ja estämään perinnällisten sairauksien leviämistä koirapopulaatioon. Heidän työnsä on kuitenkin vain konsultoivaa, neuvoja antavaa; toimikunnilla ei ole paljonkaan todellista valtaa estää sairaiden yksiläiden käyttämistä jalostukseen.

Koiran perintätekijöiden vaikutus terveyteen on tavattoman monimuotoinen asia eikä sitä hallita missään rotu- tai koirajärjestässä täydellisesti. Koira eläinlajina on ihmisen vaikutuksesta ehkä kaikkein eniten jakautunut mitä eriskummallisimpiin rotuihin, joiden keinotekoista rotupuhtautta vaalitaan luonnottoman tarkasti. Tämä on johtanut genetiikan lakien mukaisesti monenlaisiin ongelmiin; lukuisten perinnällisten sairauksien ilmenemiseen siten, että määrättyihin rotuihin voidaan yhdistää tietyt perinnälliset sairaudet. Monien rotujen yksilämäärä on koko maailmassa niin pieni, että perintätekijäiden luonnollinen vaihtelevuus ei toteudu ja rodussa alkaa ilmetä sisäsiittoisuudelle tyypillistä elinvoiman heikkenemistä sekä perinnällisten sairauksien lisääntymistä.

Koiranomistajat joutuvat tulevaisuudessa yhä useammin tekemisiin sen tosiasian kanssa, että hankittu koira saattaa olla sairaalloinen yksilä. Koiralla voi esiintyä aiemmin tuntemattomia heikkouksia kuten allergisuutta, ruuansulatusongelmia ja alttiutta saada kasvainsairauksia. Koirien kasvattajat eivät yksin ole syyllisiä koirapopulaation terveysongelmien lisääntymiseen, vastuun saavat kantaa myös kenneljärjestöt, jotka luovat sääntäjö jalostukselle sekä myös me tavalliset koiraharrastajat, jotka haluamme hankkia juuri tietyn tyyppisen koirarodun; lähes kloonatun kopion siitä rotukoirayksilästä, johon joskus olemme ihastuneet.

Koiranpennusta tulee nopeasti perheenjäsen. Mahdolliset sairaudet koetaan koko perheen ongelmana. Tässä suhteessa koira poikkeaa esimerkiksi autosta, jonka voi kylmästi palauttaa liikkeeseen, jos se on viallinen. Monet sairaudet, vaikka ovatkin perinnöllisiä tai yksilän heikkoudesta johtuvia, tulevat ilmi vasta kuukausien tai vuosien kuluttua siitä kun koira on hankittu. Normaalit kaupankäynnin lait eivät sovellu koiranpennun ostamiseen. Koskaan ei voi olla täysin varma saako terveen koiran vai onko tänään iloisesti telmivä pentu vuoden kuluttua esimerkiksi vakavasta lonkkanivelien kasvuhäiriöstä kärsivä invalidi. 
Seuraavana esitän eräitä tärkeitä seikkoja, jotka kannattaa huomioida koiranpentua ostettaessa. Varsinkin ensimmäistä koiraa tai ensimmäistä määrätyn rotuista pentua ostettaessa kannattaa perehtyä tarkasti koiran tulevaa terveydentilaa valaiseviin asioihin sekä tämän kirjoituksen perusteella, että tutustumalla koiran terveyttä käsitteleviin julkaisuihin ja oppaisiin.

Täältä saat edulliset tuotteet pennullesi!

Pennun vanhempien ja esivanhempien terveydentilan selvittäminen

Jokainen vastuuntuntoinen kasvattaja tuntee tarkasti pennun emän, emänemän ja isän sekä isänisän terveydentilan. Kysy kasvattajalta vanhempien ja esivanhempien terveydestä. Pyydä, jos mahdollista, saada nähdä kirjallinen dokumentti siitä, että koiran vanhemmat ja isovanhemmat ovat vapaita lonkkanivelien kasvuhäiriöstä, perinnällisistä silmäsairauksista ja sydänsairauksista. Eräillä roduilla lonkkanivelien ja silmien terveys on edellytys sille, että koira saa rekisteritodistuksen. Jos pentu myydään ilman rekisteritodistusta, on syytä epäillä että koira saattaa sairastaa perinnällistä lonkkavikaa tai silmäsairautta.
Kääpiöroduilla kannattaa kysyä todistusta polvinivelien terveydestä. Jos kasvattajalla ei ole kirjallista dokumenttia tai hän muuten vähättelee kysymystäsi, on syytä epäillä, että asiaa yritetään peitellä tai että kasvattaja ei ole jalostustyässään välittänyt tutkia koko asiaa. 
Kysy, onko pennun emä synnyttänyt aikaisempia pentueita ja ovatko pennut olleet terveitä.
Kysy myös, onko tässä pentueessa tai aikaisemmissa pentueissa esiintynyt piilokiveksisyyttä. Taipumus piilokiveksisyyteen periytyy myös terveissä yksilöissä jos suvussa esiintyy satunnaisia tapauksia enemmän tätä vikaa. Sama koskee napatyrän periytyvyyttä. 
Harvinaisempia sairauksia, joiden esiintymistä suvussa kannattaa kysellä ja välttää, ovat esimerkiksi epilepsia, kilpirauhasen vajaatoiminta, huonokuuloisuus tai kuurous, sokeritauti ja allergiataipumus.
Eläinlääkärin todistus pentueen terveystarkastuksesta on aina merkki vastuuntuntoisesta kasvattajasta, mutta se ei takaa sitä, että pennusta kasvaa terve aikuinen.

Kasvattajan velvollisuus on informoida pennun ostajaa mahdollisimman monipuolisesti tulevan koiran hoidosta.

Koiranpennun ostajalle pitää antaa mukaan kirjalliset hoito-ohjeet, joissa tulisi olla vähintään seuraavat asiat: 
Selvitys pennulle annetuista matolääkityksistä, mahdollisista rokotuksista tai muista lääkityksistä.
Selvitys siitä, miten pentua on vieroituksen jälkeen ruokittu
Kasvattajan suositus siitä, miten pentua tulisi ruokkia etenkin kasvukauden aikana. Ruokintaohjeen pitää olla mahdollisimman yksityiskohtainen ja perustua yleisesti hyväksyttyihin koiranruokintasuosituksiin.
Trimmattavalle rodulle pitää olla tarkat ohjeet turkin hoidosta.
Suosituksia liikunnasta ja koulutuksesta.

Koiran kasvatuskodin yleinen siisteys antaa viitteitä siitä, kuinka huolellinen kasvattaja on myös kasvatettavien pentujen terveyden suhteen. Epäsiisti ympäristö, epämääräiset vastaukset esitettyihin kysymyksiin ja puutteelliset hoito-ohjeet antavat aiheen epäillä koiranpennun terveyttä. Säälistä pentuja kohtaan ei koskaan kannattaisi ostaa, ainakaan täydestä hinnasta.

Kun ostat koiranpennun, tee aina kirjallinen kauppasopimus!

Suomen Kennelliitolla on valmis sopimuskaavake koiran kaupasta, siinä on lueteltu kaikki tärkeät asiat sekä ostajan että myyjän etujen varmistamiseksi. Jos koiraa ei ole rekisteräity, kannattaa silti tehdä kauppasopimus kirjallisena, kopioimalla sopimusteksti soveltuvin osin Kennelliiton kaavakkeesta. Silloin säästyy monelta harmilta. 
Mieti tarkkaan haluatko tehdä kasvattajan kanssa ns. sijoitussopimuksen. Sijoituspentu on halvempi kuin normaalilla kaupalla ostettu pentu mutta kasvattajalla on oikeus teettää koirallasi pentuja tai käyttää urospuolista koiraasi astutuksiin. Lisäksi kasvattajalla on oikeus käyttää koiraasi näyttelyissä, koska näyttelymenestys on usein edellytys pentujen teettämiselle.

Emän luonteenpiirteet periytyvät usein pentuihinkin

Tarkkaile pentujen emän käytöstä, todennäkäisesti pennustasi tulee samanlainen. Jos haluat rauhallisen ja sävyisästi käyttäytyvän koiran, niin todennäkäisesti et sitä saa jos pentujen emä käyttäytyy pentuja katsomaan tullutta kohtaan riehakkaasti haukkuen. Pentujen keskinäinen käyttäytyminen ei sen sijaan kerro paljoakaan siitä, minkälainen koira aikuisena on. Hiljaisesta nukkujasta saattaa tulla vilkas hössättäjä tai päinvastoin.

Vie vasta ostamasi pentu heti eläinlääkärin tarkastukseen

Kun pentu tulee uuteen kotiin, se kannattaa viedä lähes välittämästi eläinlääkärin tarkastukseen. Muutaman päivän jälkeen on enää todella vaikeaa palauttaa pentua kasvattajalle takaisin, jos koirassa todetaankin vakava synnynnäinen vika tai sairaus, pennusta on jo tullut perheen jäsen. Tästä syystä on pikainen eläinlääkärin tarkastus todella suositeltavaa. Jos pennussa todetaan esimerkiksi ulkoloisia niin kasvattaja on vastuussa pennun lääkitsemisestä jos tartunta voidaan osoittaa olleen pennussa jo kasvattajalta haettaessa.

Teksti: Pieneläinsairauksien erikoislääkäri Jukka Marttila, Koiraposti 2/2003


Copyright Delivet Oy | McAfee SiteAdvisor site report